mardi 17 mai 2016

Comment mettre les Tafillin

ב״ה

Comment mettre les Tafillin


Cet article peut être téléchargé ici.

Question :

Pourriez-vous expliquer concrètement comment est-ce qu'il faudrait mettre les Téfilines (où exactement doivent être situées les Batim, etc.) d'après la méthodologie du Rambam ?

Réponse :

Le Ramba''m ז״ל explique concrètement la façon de mettre les Tafillin au Chapitre 4 des Hilkôth Tafillin Oumazouzoh Waséfar Tôroh dans son Mishnéh Tôroh. Voyons cela ensemble !

1. Où pose-t-on les Tafillin de la tête ? On la pose sur le crâne, c'est-à-dire la fin de la naissance des cheveux vers le visage. C'est l'endroit où le crâne d'un bébé bat. Il faut les positionner au centre, de sorte qu'elles soient entre les deux yeux. Le nœud doit être en haut de la nuque, c'est-à-dire la fin du crâne.
א  הֵיכָן מַנִּיחִין הַתְּפִלִּין: שֶׁלָּרֹאשׁ--מַנִּיחִין אוֹתָן עַל הַקָּדְקֹד, שְׁהוּא סוֹף הַשֵּׂעָר שֶׁכְּנֶגֶד הַפָּנִים, וְהוּא הַמָּקוֹם שֶׁמּוֹחוֹ שֶׁלַּתִּינוֹק רוֹפֵס בּוֹ; וְצָרִיךְ לְכַוַּן אוֹתָן בָּאֶמְצָע, כְּדֵי שֶׁיִּהְיוּ בֵּין הָעֵינַיִם, וְיִהְיֶה הַקֶּשֶׁר בְּגֹבַהּ הָעֹרֶף, שְׁהוּא סוֹף הַגֻּלְגֹלֶת

Où pose-t-on les Tafillin de la tête ? On la pose sur le crâne : Bien que le verset biblique déclare que les Tafillin de la tête doivent être placées בֵּין עֵינֶיךָ « entre tes yeux »1, HaZa''l nous apprennent qu'il s'agit d'un emplacement sur le crâne et non littéralement entre les yeux.2 Ils le démontrent notamment en citant le verset suivant : וְלֹא-תָשִׂימוּ קָרְחָה בֵּין עֵינֵיכֶם--לָמֵת « ne placez pas une calvitie entre vos yeux pour un mort »3 et expliquent que tout comme dans ce dernier verset « entre vos yeux » se réfère évidemment au crâne (puisque c'est sur le crâne que l'on peut développer une calvitie et non entre les yeux), de même, aussi, les versets qui concernent les Tafillin sous-entendent par l’expression « entre tes yeux » un emplacement sur le crâne.

c'est-à-dire la fin de la naissance des cheveux vers le visage : En d'autres mots, la partie de la tête qui marque la fin du crâne et le début du visage.

C'est l'endroit où le crâne d'un bébé bat : En d'autres mots, c'est la partie molle du crâne d'un bébé, là où on peut voir les battements de son crâne jusqu'à ce qu'il se solidifie.4

Il faut les positionner au centre : De cette partie-là du crâne.

de sorte qu'elles soient entre les deux yeux : C'est-à-dire parallèles à l'emplacement des deux yeux.

Par contre, littéralement les placer entre les deux yeux (comme le faisaient certaines sectes dans les temps talmudiques et au-delà) est un acte d'hérésie, car cela démontre que l'on rejette l'interprétation de HaZa''l.

Le nœud : En forme de lettre Da`l, à l'arrière des Tafillin.

doit être en haut de la nuque : Ce qui symbolise le fait que le peuple d'Israël sera toujours en haut et non en bas.5

c'est-à-dire la fin du crâne : Cet endroit à l'arrière de la tête est situé exactement face à l'espace entre les yeux.

L'emplacement des Tafillin de la tête, à l'avant et à l'arrière, peut être visualisé sur l'illustration ci-dessous :


2. Quant à celles de la main, on les attache sur [le bras] gauche, sur le biceps, c'est-à-dire là où la chair fait saillie sur le bras entre l'épaule et le coude, de sorte que lorsque l'on appuie son bras sur ses côtés, la Tafilloh se retrouve face au cœur, et l'on réalise [alors le verset]6 : « ces paroles seront...sur ton cœur ».
ב  וְשֶׁלַּיָּד--קוֹשֵׁר אוֹתָהּ עַל שְׂמֹאלוֹ עַל הַקִּבּוֹרִית, וְהוּא הַבָּשָׂר הַתָּפוּחַ שֶׁבַּמַּרְפֵּק שֶׁבֵּין פֵּרֶק הַכָּתֵף וּבֵין פֵּרֶק הַזְּרוֹעַ: שֶׁנִּמְצָא כִּשְׁהוּא מְדַבֵּק מַרְפְּקוֹ לִצְלָעָיו, תִּהְיֶה תְּפִלָּה כְּנֶגֶד לִבּוֹ; וְנִמְצָא מְקַיֵּם: וְהָיוּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה ... עַל-לְבָבֶךָ

Quant à celles de la main, on les attache sur [le bras] gauche : Le Talmoudh7 rapporte de nombreuses interprétations exégétiques qui indiquent que les Tafillin doivent être placées sur le bras gauche. L'une d'elles est que dans la même section de la Tôroh où il est demandé d'attacher les Tafillin il est également demandé d'écrire les paroles de la Tôroh sur les poteaux de nos maisons. Tout comme l'on écrit généralement avec la main droite, de même, aussi, attacher doit se faire avec la main droite. Attacher les Tafillin avec sa main droite implique donc qu'elles sont placées sur le bras gauche.

sur le biceps : C'est-à-dire sur le biceps même et non pas au-dessus du biceps, comme le font malheureusement certains.

c'est-à-dire là où la chair fait saillie sur le bras entre l'épaule et le coude : HaZa''l expliquent8 que bien que le verset biblique déclare que les Tafillin doivent être placées עַל-יָדֶךָ « sur ta main »9, l'exégèse de nombreux autres versets qui font mention de la main démontre qu'elles doivent être placées sur le muscle du biceps.

de sorte que lorsque l'on appuie son bras sur ses côtés : C'est-à-dire lorsque l'on appuie le bras contre le flanc du corps (l’endroit des côtes).

la Tafilloh se retrouve face au cœur, et l'on réalise [alors le verset] : « ces paroles seront...sur ton cœur » : Indiquant par-là que l'homme doit soumettre les désirs et les sentiments de son cœur à Dieu.

L'emplacement des Tafillin de la main peut être visualisé sur l'illustration ci-dessous, qui montre en haut à droite la façon ashkénaze de placer les Tafillin et en bas à droite la façon séfarade de le faire (dans les deux cas, les Tafillin sont placées sur le biceps, mais c'est la façon de les orienter qui varie, puisque les séfarades tournent la boîte vers le cœur) :


3. Celui qui place les Tafillin de la main sur la paume de sa main ou celles de la tête sur son front, celui-là [emprunte] la voie de l'hérésie... Un gaucher doit placer les Tafillin sur son [bras] droit, qui est pour lui « [un bras] gauche ». Celui qui est habile de ses deux mains doit la placer sur son [bras] gauche, qui est « [bras] gauche » de tout le monde. L'endroit où attacher les Tafillin et où les placer ont été appris de tradition orale.
ג  הַמַּנִּיחַ תְּפִלִּין שֶׁלַּיָּד עַל פַּס יָדוֹ, אוֹ שֶׁלָּרֹאשׁ עַל מִצְחוֹ--הֲרֵי זוֹ דֶּרֶךְ הַמִּינוּת...אִטֵּר--מַנִּיחַ תְּפִלִּין בִּימִינוֹ, שְׁהִיא לוֹ כִּשְׂמֹאל; וְאִם הָיָה שׁוֹלֵט בִּשְׁתֵּי יָדָיו--מַנִּיחַ אוֹתָהּ בִּשְׂמֹאלוֹ, שְׁהִיא שְׂמֹאל כָּל אָדָם. וּמְקוֹם קְשִׁירַת הַתְּפִלִּין וּמְקוֹם הַנָּחָתָן, מִפִּי הַשְּׁמוּעָה לְמָדוּם

Celui qui place les Tafillin de la main sur la paume de sa main : Contrevenant ainsi à la définition donnée par HaZa''l de l'expression עַל-יָדֶךָ « sur ta main », puisqu'ils ont expliqué que cela ne désignait pas littéralement la main mais le muscle du biceps.

ou celles de la tête sur son front : Contrevenant ainsi à la définition donnée par HaZa''l de l'expression בֵּין עֵינֶיךָ « entre tes yeux », puisqu'ils ont expliqué que cela ne désignait pas littéralement le front mais le crâne.

celui-là [emprunte] la voie de l'hérésie : Car la pratique des Sadducéens et des Boetusiens, qui rejetaient les instructions de HaZa''l, consistait à mettre les Tafillin de la main sur la paume et celles de la tête sur le front. C'est donc un signe de défiance vis-à-vis de la Tôroh de HaZa''l, que nous avons une obligation biblique d'écouter.

Malheureusement, beaucoup de Juifs aujourd'hui mettent leurs Tafillin de la tête sur le front sans toujours s'en rendre compte, plutôt que de les mettre sur leur crâne. Que celui qui peut signaler cette erreur à son prochain et le rediriger vers la façon correcte de les mettre, qu'il le fasse !

Cela est également causé par le fait que les boîtes des Tafillin standards majoritairement utilisées à notre époque sont beaucoup plus grosses que celles des temps passés. Cela a pour conséquence de faire descendre la boîte de la Tafilloh de la tête sur le front.

En outre, lorsque la Tafilloh de la tête est mise correctement, la boîte repose littéralement sur le crâne, tandis que lorsqu'elle est mal mise cela se voit qu'elle repose davantage sur le front.

Ci-dessous, le cas d'une Tafilloh de la tête bien mise sur le crâne :


Ci-dessous, le cas d'une Tafilloh de la tête qui repose plutôt sur le front au lieu du crâne :


Un gaucher doit placer les Tafillin sur son [bras] droit, qui est pour lui « [un bras] gauche » : C'est-à-dire un bras faible.

Le Talmoudh10 explique que les Tafillin de la main doivent être placées sur le bras faible de la personne qui les met (ce qui fait qu'il les attachera donc avec sa main forte). Pour un gaucher, il s'agira du bras droit, tandis que pour un droitier, il s'agira du bras gauche.

Celui qui est habile de ses deux mains : C'est-à-dire ambidextre.

doit la placer sur son [bras] gauche, qui est « [bras] gauche » de tout le monde : C'est-à-dire que dans le cas de quelqu'un qui la même aisance pour écrire aussi bien de la main droite que de la main gauche, il devra prendre en compte la majorité. Puisque la majorité des êtres humains sont droitiers, il attachera donc la Tafilloh de la main sur son bras gauche.

L'endroit où attacher les Tafillin et où les placer : La Tafilloh de la main est « attachée », tandis que celle de la tête est « placée ». Cela provient des termes employés dans le verset suivant11 : וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת, עַל-יָדֶךָ; וְהָיוּ לְטֹטָפֹת, בֵּין עֵינֶיךָ « Tu les attacheras en signe sur ta main et elles seront en fronteau entre tes yeux ». Nous devons donc littéralement attacher la Tafilloh de la main à notre corps. À l'inverse, la Tafilloh de la tête doit seulement « être », c'est-à-dire positionnée au bon endroit.

ont été appris de tradition orale : Ainsi, bien que les Sages aient avancé de nombreuses explications exégétiques quant aux endroits où placer et attacher les Tafillin, ce n'est pas une découverte de nos Sages. Directement après avoir reçu la Miswoh des Tafillin sur le Mont Sinaï, les Israélites se firent concrètement expliquer par Môshah Rabbénou ע״ה comment les fabriquer, comment les mettre, comment les attacher et où est-ce qu'elles devaient être positionnées. C'est juste que plusieurs siècles plus tard, les Sages cherchaient des allusions à ces Halokhôth dans la Tôroh elle-même.

4. [L'absence des] Tafillin de la tête n'empêche pas [de mettre] celles de la main, et [l'absence] de celles de la main n'empêche pas [de mettre] celles de la tête, parce qu'il s'agit de deux Miswôth indépendantes l'une de l'autre. Comment bénit-on sur elles ? Sur celles de la tête on bénit « Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné la prescription des Tafillin », et sur celle de la main on bénit « Qui nous s sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de mettre les Tafillin ».
ד  תְּפִלִּין שֶׁלָּרֹאשׁ, אֵינָהּ מְעַכֶּבֶת שֶׁלַּיָּד, וְשֶׁלַּיָּד, אֵינָהּ מְעַכֶּבֶת שֶׁלָּרֹאשׁ--מִפְּנֵי שְׁהֶן שְׁתֵּי מִצְווֹת, זוֹ לְעַצְמָהּ וְזוֹ לְעַצְמָהּ. וְכֵיצַד מְבָרֵךְ עֲלֵיהֶן--עַל שֶׁלָּרֹאשׁ, מְבָרֵךְ אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְווֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל מִצְוַת תְּפִלִּין; וְעַל שֶׁלַּיָּד, מְבָרֵךְ אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְווֹתָיו וְצִוָּנוּ לְהַנִּיחַ תְּפִלִּין
[L'absence des] Tafillin de la tête n'empêche pas [de mettre] celles de la main, et [l'absence] de celles de la main n'empêche pas [de mettre] celles de la tête : C'est-à-dire que si quelqu'un ne possède pas de Tafilloh de la tête, ou qu'il l'a perdue, ou se trouve dans une situation où il n'est pas commode de la mettre, cela ne doit pas l'empêcher d'au moins mettre celle de la main (et vice-versa). Il n'est donc pas impératif de chaque fois mettre les deux Tafillin, et n'en mettre qu'une (lorsqu'on ne peut pas mettre l'autre) n'invalide en rien la Miswoh.

parce qu'il s'agit de deux Miswôth indépendantes l'une de l'autre : Comme nous le voyons dans la Tôroh elle-même : וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת, עַל-יָדֶךָ; וְהָיוּ לְטֹטָפֹת, בֵּין עֵינֶיךָ « Tu les attacheras en signe sur ta main et elles seront en fronteau entre tes yeux ». Il y a donc une Miswoh pour la Tafilloh de la main et une autre Miswoh pour la Tafilloh de la tête.

Comment bénit-on sur elles ? Sur celles de la tête on bénit « Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné la prescription des Tafillin », et sur celle de la main on bénit « Qui nous s sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de mettre les Tafillin » : Voir la Halokhoh suivante, où le Ramba''m clarifie dans quel cas ces deux bénédictions doivent-elles être faites, car en principe une seule bénédiction suffit.

5. Dans quel cas les paroles susmentionnées s'appliquent-elles ? Lorsqu'on ne met qu'une seules d'elles. Mais si on met les deux, on ne fait qu'une seule bénédiction, « de mettre les Tafillin ». On sert d'abord celle de la main, et ensuite on met celle de la tête. Et lorsqu'on les retire, on retire d'abord celle de la tête, et ensuite on retire celle de la main.
ה  בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים, בְּשֶׁהִנִּיחַ אַחַת מֵהֶן; אֲבָל אִם הִנִּיחַ שְׁתֵּיהֶן--מְבָרֵךְ בְּרָכָה אַחַת, לְהַנִּיחַ תְּפִלִּין, וְקוֹשֵׁר שֶׁלַּיָּד תְּחִלָּה, וְאַחַר כָּךְ מַנִּיחַ שֶׁלָּרֹאשׁ. וְכִשְׁהוּא חוֹלֵץ, חוֹלֵץ שֶׁלָּרֹאשׁ תְּחִלָּה, וְאַחַר כָּךְ חוֹלֵץ שֶׁלַּיָּד
Dans quel cas les paroles susmentionnées s'appliquent-elles ? Lorsqu'on ne met qu'une seules d'elles : C'est-à-dire que si on ne compte mettre que la Tafilloh de la tête mais pas celle de la main, on fera la première bénédiction mentionnée dans la Halokhoh précédente, tandis que si l'on ne compte mettre que la Tafilloh de la main mais pas celle de la tête, on fera la deuxième bénédiction mentionnée dans la Halokhoh précédente.

Mais si on met les deux, on ne fait qu'une seule bénédiction, « de mettre les Tafillin » : Ce qui exempte alors pour les deux Tafillin.

Pour de plus amples explications, voir l'article intitulé « Les bénédictions sur les Tafillin ».

On sert d'abord celle de la main, et ensuite on met celle de la tête : Car la Tôroh mentionne d'abord la Tafilloh de la main et seulement ensuite celle de la tête, comme cela est tranchée dans le Talmoudh.12

La pratique d'une grande partie des Juifs d'aujourd'hui consiste à d'abord serrer la Tafilloh de la main sur le biceps, puis faire les enroulements autour du bras, puis mettre la Tafilloh de la tête, et revenir à la Tafilloh de la main pour faire les enroulements autour des doigts. Mais telle n'est pas la pratique des Témonim et Talmidhé HaRamba''m. Nous ne mettons la Tafilloh de la tête qu'après avoir terminé les enroulements autour des doigts. Voir la démonstration faite par le Rov Bar-Rôn (un Talmidh HaRamba''m) ci-dessous :


Et lorsqu'on les retire, on retire d'abord celle de la tête, et ensuite on retire celle de la main : Comme tranché dans le Talmoudh.13

6. Celui qui a béni « de mettre les Tafillin » et a serré les Tafillin de la main, il lui est interdit de parler, même pour retourner la salutation à son maître, jusqu'à ce qu'il ait mis celle de la tête. Et s'il a parlé, c'est une faute. Il devra faire la deuxième bénédiction, « la prescription des Tafillin », et ensuite mettre celle de la tête.
ו  מִי שֶׁבֵּרַךְ לְהַנִּיחַ תְּפִלִּין וְקָשַׁר תְּפִלִּין שֶׁלַּיָּד--אָסוּר לוֹ לְסַפַּר, וְאַפִלּוּ לְהָשִׁיב שָׁלוֹם לְרִבּוֹ, עַד שֶׁיַּנִּיחַ שֶׁלָּרֹאשׁ; וְאִם שָׂח, הֲרֵי זוֹ עֲבֵרָה, וְצָרִיךְ לְבָרַךְ בְּרָכָה שְׁנִיָּה עַל מִצְוַת תְּפִלִּין, וְאַחַר כָּךְ מַנִּיחַ שֶׁלָּרֹאשׁ
Celui qui a béni « de mettre les Tafillin » et a serré les Tafillin de la main, il lui est interdit de parler, même pour retourner la salutation à son maître, jusqu'à ce qu'il ait mis celle de la tête : Car cela constituerait une interruption entre la mise des deux Tafillin, ce qui l'obligerait à devoir faire une deuxième bénédiction avant de mettre la Tafilloh de la tête.

Et s'il a parlé, c'est une faute : Comme cela est rapporté dans le Talmoudh.14

7. Chaque fois que quelqu'un met les Tafillin il doit bénir sur elles, même s'il les retire et les remet cent fois durant la journée. Pour toutes les Miswôth on doit bénir sur elles avant de les accomplir. C'est pourquoi il est nécessaire de bénir sur les Tafillin de la main après les avoir placées sur le biceps, avant de les attacher, car les attacher constitue l'accomplissement [de la Miswoh].
ז  תְּפִלִּין--כָּל זְמָן שֶׁמַּנִּיחָן, מְבָרֵךְ עֲלֵיהֶן, אַפִלּוּ חָלַץ וְלָבַשׁ מֵאָה פְּעָמִים בַּיּוֹם. וְכָל הַמִּצְווֹת כֻּלָּן, מְבָרֵךְ עֲלֵיהֶן קֹדֶם עֲשִׂיָּתָן; לְפִיכָּךְ צָרִיךְ לְבָרַךְ עַל הַתְּפִלִּין שֶׁלַּיָּד, אַחַר הַנָּחָה עַל הַקִּבּוֹרִית קֹדֶם קְשִׁירָה, שֶׁקְּשִׁירָתָן, זוֹ הִיא עֲשִׂיָּתָן
Chaque fois que quelqu'un met les Tafillin il doit bénir sur elles, même s'il les retire et les remet cent fois durant la journée : Cette Halokhoh pourrait être incompréhensible pour la majorité des Juifs d'aujourd'hui, car ils associent généralement les Tafillin uniquement à la prière. Or, les Tafillin n'ont aucun rapport avec la prière. Nous pouvons les porter toute la journée (nous y reviendrons une prochaine fois, Dieu voulant), dans quelque contexte que ce soit et même lorsque nous ne prions pas (par exemple, pour étudier ou simplement pour le plaisir de les mettre). C'est exactement comme pour le Tallith. (Voir l'article intitulé « Le Tallith : Un châle de prière ou un vêtement ? ».)


Chaque fois qu'il est possible et pratique de mettre ses Tafillin, il convient de les mettre. Et chaque fois qu'on les met on accomplit une Miswoh. C'est pour cela que l'on doit bénir chaque fois qu'on les met. Si on les met et retire dix fois sur une journée, on fera dix bénédictions au total.


Il convient de signaler que l'on parle du cas où on les avait retirées sans intention de les remettre plus tard, mais on a ensuite changé d'avis et décidé de les remettre. C'est dans des cas pareils qu'une nouvelle bénédiction sera à chaque fois nécessaire (comme pour le Tallith, si on l'a retiré sans intention de le remettre plus tard). Par contre, si on avait retiré ses Tafillin en sachant qu'on les remettrait plus tard durant la journée (par exemple, on les a retirées pour aller aux toilettes avec l'intention de les remettre quand on aura fini de faire ses besoins), il ne sera pas nécessaire de refaire une bénédiction en les remettant.


Pour toutes les Miswôth on doit bénir sur elles avant de les accomplir : Le Ramba''m détaille e principe au Chapitre 11 des Hilkôth Barokhôth.


C'est pourquoi il est nécessaire de bénir sur les Tafillin de la main après les avoir placées sur le biceps : Et non avant.


avant de les attacher : C'est-à-dire, avant de serrer le nœud autour du muscle du biceps.


car les attacher constitue l'accomplissement [de la Miswoh] : Puisque le verset biblique parle de les attacher sur sa main, ce n'est pas le fait de les avoir placées sur son bras qui est considéré être la Miswoh mais le fait de les attacher. Par conséquent, c'est après les avoir placées et juste avant de les attacher que l'on fera la bénédiction.


Quant aux Tafillin de la tête, puisque le verset biblique parle de les placer entre ses yeux, on fera la bénédiction avant de les mettre sur son crâne.

1Davorim 6:8
2Talmoudh, Manohôth 37b
3Davorim 14:1
4Talmoudh, Manohôth 37a
5Ibid., 35b
6Davorim 6:6
7Manohôth 37a
8Ibid., 37b
9Davorim 6:8
10Manohôth 37a
11Davorim 6:8
12Manohôth 36a
13Ibid.

14Ibid.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...